VPN

VPN

 

IP -VPN  - рұқсат етілмеген қолжетімділіктен қорғалған, бірыңғай ақпараттық кеңістікке бір бірінен алшақ клиенттің кеңселері мен филиалдарын біріктіретін мультисервистік корпоративті желіні жасау.

 

Виртуалды жеке желі деректерді таратудың заманауи байланысы, сандық телефония, бейне конференцияның барлық түрлерін қолдану арқылы бизнестің басқарылуы мен тиімділігін елеулі түрде арттыруға мүмкіндік береді.

 

АПАТТЫ ІСТЕН ШЫҒУЛАРДАН ҚОРҒАУ
ИКЕМДІЛІК
МАСШТАБТАЛУЫ
СЕНІМДІЛІГІ
ӨНІМДІЛІГІ
ҚАУІПСІЗДІГІ

 

IP -VPN желісінің пайдаланушылары филиалдарының тармақталған желілері бар ірі корпорациялар және бір қала кескінінде бірнеше кеңселері бар мен түрлі текті трафиктің берілісін қажет ететін шағын компанияларын бола алады.

 

VPN — жеделдік, сенімділік, қарапайымдылық және үнемділік сияқты қасиеттерді қамтыған жоғары технологиялық шешім. Виртуалды жеке желілердің негізгі идеясы  (немесе  VPN — Virtual Private Network) —  бұл қымбат магистралды желілер, қолжетімділік желілерін жасаусыз және оларға қызмет көрсетусіз ұйымның бірыңғай корпоративті желісін құру болып табылады. Сервиске қолжетімділікті ұсыну бөлінген арналар бойынша жүзеге асырылады, бұл жоғары жылдамдықпен ақпараттың кез келген ауқымын таратуға мүмкіндік береді.

 

VPN МҮМКІНДІКТЕРІ:

•    Корпоративті желі бойынша деректермен жоғары жылдамдықта алмасу;
•    Рұқсат етілмеген қолжетімділіктен жоғары дәрежелі қорғаныс;
•    Телекоммуникациялық қызметтердің кең шоғырын жүзеге асыру мүмкіндігі.

 

VPN БАЗАСЫНДАҒЫ ШЕШІМДЕР:

•    Кеңселер арасында мәлімет тарату;
•    Корпоративті телефония;
•    Электронды құжат айналым жүйесі;
•    Бейне конференцбайланыс.

 

КОМПАНИЯҢЫЗДЫҢ КЕҢСЕЛЕРІН  ВИРТУАЛДЫ ЖЕКЕ ЖЕЛІСІМЕН БІРІКТІРЕ

ОТЫРЫП, СІЗ:

•    Компанияңыздың барлық бизнес-процестерін жеңілдете аласыз;
•    Бірыңғай деректер базасын жасайсыз, және әр маман онымен қашықтықтан жұмыс жасай алады;
•    Қашықтықтағы кеңселермен ақпарат алмасуды жеделдетесіз;
•    Құжат айналымын жеңілдетесіз;
•     Түрлі есептерді жасау және жинауға уақытыңызды едәуір қысқарта аласыз.

 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАР:

 

АРТЫҚШЫЛЫҚТАР:

Таратылатын ақпараттың қорғалуы мен байланыстың кепілдендірілген сапасы;

БАҒАЛАРДЫҢ ИКЕМДІЛІГІ

Икемді тарифті саясат және тиімді баға ұсыныстары;

 

ӨТКІЗУ  ЖОЛАҒЫ

Шешілетін тапсырмаға байланысты сервистің деңгейі мен өткізу жолдарын таңдау;

 

ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІК

Басқарудың қарапайымдылығы.

ҚҰРУ

Түрлі технологиядағы VPN құру мүмкіндігі;